MSB I Skola

Fiktiv projekt
Avs: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Period: 3 veckor
2020

Bakgrund
Skapa en beteendeförändring kring Corona med MSB som avsändare samt använda deras grafiska manual.

Lösning
Vi skapade en applikation som riktar sig till barn i lågstadiet. I applikationen får barnen anpassad information och får göra roliga och lärorika experiment kopplat till hygien, bakterier och smittspridning. Genom att barnen får vara delaktiga och tillsammans får göra experiment tänker vi att de skapar en god beteendeförändring hos barnen. Det är ett samarbete mellan MSB och skolor.

Team
Daniel de Bruin, Frida Brunström och Malin Sjöberg

Min roll
Gränssnitt/Layout